Jak zrezygnować z ubezpieczenia w trakcie spłaty kredytu?

Posted 9th Sierpień 2016 | No Comments

Jak-zrezygnować-z-ubezpieczenia-w-trakcie-spłaty-kredytu?

Udzielenie kredytu przez bank wiąże się z ryzykiem. By zminimalizować zagrożenie, instytucje finansowe wymagają od kredytobiorcy dodatkowych zabezpieczeń. Jednym z nich są różnego rodzaju polisy na życie. W jaki sposób można wycofać się z ubezpieczenia w trakcie okresu kredytowania?

W większości przypadków udzielania kredytu bank zaproponuje klientowi ubezpieczenie. Najczęściej oferowane są polisy:

  • na życie,
  • od utraty pracy,
  • NNW.

Dzięki temu, że kredytobiorca zdecyduje się na wymagane przez bank ubezpieczenie, zwiększy swoją zdolność kredytową, a przy tym może otrzymać lepsze warunki kredytowania, np. niższe oprocentowanie lub prowizje.

Ubezpieczenie jako zabezpieczenie kredytu

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach klient zaciągający kredyt ma prawo wyboru, tzn. może wykupić proponowaną przez bank polisę lub z niej zrezygnować. Pamiętajmy jednak o tym, iż do niedawna większość banków na podstawie współpracy z firmami ubezpieczeniowymi czerpała korzyści finansowe ze sprzedaży produktów ubezpieczeniowych. Po wdrożeniu przez KNF Rekomendacji U, banki nie powinny proponować klientom produktów niedostosowanych do ich potrzeb.

Banki traktują ubezpieczenie jako dodatkowe zabezpieczenie kredytu. W sytuacji, gdy kredytobiorca nie zdecyduje się na proponowaną przez bank polisę, może otrzymać mniej korzystne warunki kredytowania lub musi przedstawić inne zabezpieczenie, by uzyskać kredyt.

Jak zrezygnować z ubezpieczenia?

Wypowiedzenie wykupionego przy umowie kredytowej ubezpieczenia można złożyć w każdym momencie kredytowania, jednak należy pamiętać o ewentualnym okresie wypowiedzenia, jeśli takowy przewidywała umowa ubezpieczeniowa. W celu rezygnacji należy wypełnić i wysłać oświadczenie dołączone do umowy ubezpieczeniowej i kredytowej przez bank. Tego typu dokument powinien być w formie pisemnej przesłany na adres firmy ubezpieczeniowej. W oświadczeniu o rezygnacji powinny znaleźć się dane ubezpieczonego, czyli jego imię, nazwisko, adres, data urodzenia, PESEL, a także informacje na temat umowy kredytowej, która była powiązana z ubezpieczeniem. Całość musi być potwierdzona własnoręcznym podpisem osoby rezygnującej z polisy.

Jeśli składka ubezpieczeniowa została zapłacona za cały okres kredytowania, wtedy za czas niewykorzystanej ochrony, klientowi przysługuje zwrot kwoty nadpłaconej.

Konsekwencje rezygnacji z ubezpieczenia

Przed rezygnacją z ubezpieczenia w trakcie spłaty kredytu powinniśmy rozważyć, czy taka procedura jest dla nas opłacalna. W tym celu warto zapoznać się z zapisami zawartymi w umowie kredytowej, ponieważ może się okazać, że w momencie rezygnacji z ubezpieczenia bank zwiększy nam marżę lub oprocentowanie kredytu, przez co nasze zobowiążcie będzie droższe.

Post Title: Jak zrezygnować z ubezpieczenia w trakcie spłaty kredytu?
Author: admin
Posted: 9th Sierpień 2016
Filed As: Banki
Tags:
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

All widgets you add to the "single-bottom" widgetized area will appear here.